Oświetlenie awaryjne

Filtruj produkty

Producent
Czas pracy awaryjnej

Oświetlenie awaryjne 

Otoczenie przyzwyczaiło Nas że na oświetlenie awaryjne nie zwracamy żadnej uwagi. Jednak bezpieczeństwo ludzi jest bardzo ważne, dlatego każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe, ponieważ przepisy BHP tego wymagają.
Do grupy opraw awaryjnych można zaliczyć oprawy dróg ewakuacyjnych oraz wyjść bezpieczeństwa. Oprawy te występują w wersjach jedno- oraz dwufunkcyjnych. Obie te oprawy mają możliwość podłączenia do baterii centralnej.
Oświetlenia awaryjne często charakteryzują się piktogramami z wzorami na zielonym tle. Bardzo popularnym piktogramem wśród opraw awaryjnych jest „wyjście ewakuacyjne”, które jest zazwyczaj  stosowane w budynkach użyteczności publicznej.